Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Profil

skole

Sortebakkeskolen – Kursen er sat mod læring og trivsel

På Sortebakkeskolen har vi en klart formuleret fælles målsætning, hvis to helt centrale begreber er læring og trivsel. Vi er hele tiden bevidste om, at denne målsætning skal være mere end blot flotte ord – der skal også være konsekvent handling bag disse ord.
 

Disse handlinger udmønter sig på forskellig vis:

  • Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og forældre, hvor begge parter forventes at stille krav til hinanden via en tæt og kontinuerlig kommunikation.

  • Løbende opfølgning af den enkelte elevs indlæring for derigennem at sikre, at eleven får det optimale faglige udbytte. Dette sker bl.a. gennem tests, samtaler, udarbejdelse af  elev- og ugeplaner samt daglig fokus på elevens indlæring.

  • En bevidst indsats for hele tiden at skabe bedre trivsel; skolen deltager bl.a. i Red Barnets antimobbekampagner – ’Drop Mob’, som skolebestyrelsen sammen med skolebestyrelsen for Haverslev-Ravnkilde Skole deltager i og ’Fri For Mobning’ for de yngste elever på skolen.

  • Et samarbejde mellem alle de institutioner områdets børn møder gennem deres barndom – børnehaverne og Haverslev-Ravnkilde skole. Vi arbejder således tæt sammen i ét distrikt, hvor vi har lavet en fælles kontrakt, hvor vi samarbejder om at fastholde hinanden i den fælles målsætning om at skabe bedre trivsel og læring for det enkelte barn.

  • Et meget aktivt elev-/ungeråd, hvor eleverne er med til at tage aktivt del i den fælles målsætning; eleverne arrangerer bl.a. en fælles Trivselsdag for hele skolen, de laver påskefrokost for udskolingseleverne og er ligeledes meget aktive i skolebestyrelsesarbejdet. Elev-/ungerådet arbejder både med skoletid og fritid, og er dermed med til at skabe helhed i børnenes liv.

  • En meget aktiv og dynamisk SFO, som hele tiden forsøger at skabe spændende og motiverende aktiviteter for børnene.

  • En bevidst fokusering på de dynamiske krav, samfundet hele tiden stiller til børnenes færdigheder. Det omliggende samfund, ny teknologi, fritidstilbuddene, kulturinstitutionerne m.m. har hele tiden indflydelse på skolens daglige arbejde, og vi forsøger altid at være på forkant med tidens krav. 

  • Et spændende læringsmiljø – også rent fysisk med gode lokaler og faciliteter, adgang til Sortebakkehallerne og disses topmoderne og veludbyggede faciliteter, et stort og veludstyret legeområde og udemiljø – og ikke mindst en helt fantastisk og unik natur lige uden for døren.

  • Sortebakkeskolen er en stor arbejdsplads for mange børn og voksne og har en stor berøringsflade til forældre, andre institutioner osv., og vi er meget bevidste om, at der hele tiden vil opstå nye opgaver og spørgsmål, der skal tages stilling til og løses. Vi håber, at alle via en god gensidig kommunikation vil være med til at løse denne opgave.