Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasserne

specialklasserne

 

Specialklasserne

 

På Sortebakkeskolen har vi specialklasser for elever i faglige-, personlige- og eller sociale-vanskeligheder.

Undervisningen i specialklasserne tilrettelægges med særligt fokus på den enkelte elevs læring og trivsel. Undervisningen foregår i overskuelige og trygge rammer og tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og behov. I specialklasserne arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor oplevelsen af succes er én af grundstenene. Specialklasserne er en naturlig del af Sortebakkeskolen og de elever der kan har timer i almendelen. Eleverne holder frikvarterer sammen med de øvrige elever og deltager ligeledes i fællesaktiviteter/ særlige dage.

I specialklassen er forældrene vigtige i samarbejdet om eleven, man vil derfor opleve en tæt skole/hjem kontakt. Der afholdes ét forældremøde årligt samt opfølgende møder i løbet af skoleåret, som minimum ét opfølgende møde årligt.  Alle elever har en individuel handleplan, som lærerne laver i tæt samarbejde med PPR.