Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

sfo

 

 

SFO SPiLOPPEN

Elever fra 0-3 klasse har mulighed for at gå i Sortebakkeskolens SFO tilbud Spiloppen.

 

Målsætning

SFO og SFO2 ønsker at give børnene nogle positive timer efter skoletid med et så varieret tilbud som muligt. Vi vægter inddragelse af børnenes ideer og perspektiver blandt andet gennem børneråd og aktivitetsråd

Vi prioriterer børnenes lyst til at lege meget højt. Børnene har, inden de modtages i SFO/SFO2, haft en arbejdsdag med strukturerede krav, derfor mener vi, at børnene efter skoletid skal have mulighed for frit at vælge legeaktiviteter. Børnene skal selv have mulighed for at vælge, hvad de vil i gang med, og hvem de vil være sammen med. SFO/SFO2 bidrager til at udvikle børnenes forskellige kompetencer med hovedvægt på de sociale kompetencer i et trygt og overskueligt miljø. Vi tager bl.a. udgangspunkt i børnenes interesser og idéer, når vi igangsætter aktiviteter.

Børnene oplever deltagende og nærværende voksne, voksne der er der for børnene og går med på børnenes ideer. SFO’en er sammensat af voksne med forskellige kompetencer.

I legen udvikler børnene deres fantasi, krop og sprog. De leger med regler og roller, skaber venskaber og interesser. I samarbejdet og i fællesskabet med de andre børn lærer de at overholde regler og normer med accept og respekt for hinanden.

 

 

Børnene leger på tværs af alder

Legen er barnets væsentligste måde at lære på. Det er igennem legen, at barnet prøver sig selv og nye færdigheder af. Legen er således barnets drivkraft til at lære. Vores mål er derfor at skabe gode rammer for, at legen kan udfolde sig samt at respektere børnenes lege. I SFO/SFO2 har børnene oplagte muligheder for at lege på tværs af alder.

 

 

Fællesskabets betydning

I SFO/SFO2 indgår børnene i et trygt fællesskab. De lærer at vise hensyn og omsorg for hinanden. Målet er at styrke børnenes interesse for hinanden. En vigtig kilde til socialforståelse bygger på en oprigtig interesse for hinanden. I fællesskabet skal de grundlæggende ”færdselsregler” overholdes. I den forbindelse er vi bevidste om at optræde som tydelige rollemodeller.

Det er vigtigt for os, at børnene får lov til at give udtryk for deres mening og bliver lyttet til. Ind imellem kan der opstår konflikter, som børnene i starten bliver hjulpet med at løse. Målet er, at de på sigt lærer at klare flest mulige konflikter selv.

 

 

Samarbejde mellem SFO og Indskoling

Vi arbejder tæt sammen med skolen med henblik på at danne et ”helt” billede af barnets udvikling og trivsel. Det er vigtigt for os, at barnet får opbakning og støtte fra begge sider. I børnehaveklassen deltager vi desuden i skole-hjemsamtalerne. Ligeledes deltager vi i skolens emneuge, i idrætsdage, motionsdag og lignende. Alle SFO pædagoger har i varierende omfang timer i skoledelen.

 

 

Takster

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

· Fuldtids-modul: 2.150 kr.

· Morgen-modul: 759 kr.

· Eftermiddags-modul: 1.902 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.):

· 4 dage (mandag til torsdag efter skoletid): 671 kr.

 

 

Ferie og lukkedage

Der er pasningsgaranti i Rebild Kommune og på lukkedage tilbydes dit barn pasning i en anden institution i distriktet. Informationer om ferie og lukkedage, til- og framelding er tilgængelig Aula.