Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolebestyrelsen

skolebestyrelse

 

Om skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som byrådet i Rebild Kommune fastsætter. Samtidig fører skolebestyrelsen tilsyn med skolens virksomhed.

 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder fx om:

  • samarbejdet mellem skole og hjem

  • underretning til hjemmene om elevens udbytte af undervisningen

  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden - skolerejser, praktik mm.

 

Skolebestyrelsen har desuden til opgave at være bindeled mellem den enkelte klasse og bestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen godkender desuden skolens budget inden for de fastlagte rammer.

 

Skolebestyrelsen kan afgive høring til byrådet i sager, hvor de er høringsberettigede.

 

Skolebestyrelsen udsender hvert år en årsberetning og indkalder forældrekredsen til et årsmøde, hvor beretningen fremlægges og drøftes.