Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

udskolingen

 

Faglighed

Sortebakkeskolen ser det som en vigtig opgave at gøre eleverne i udskolingen parat til en ungdomsuddannelse, og en del af dette indbefatter en god kultur omkring lektier og afleveringer, da dette er en fast del i langt de fleste ungdomsuddannelser. Der er derfor lektier i langt de fleste fag samt afleveringer i bl.a. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Eleverne kan, ved en koncentreret indsats nå en del af de daglige lektier på skolen, men der skal altid forventes tid hjemme til bl.a. daglig læsetræning. Kravene til elevernes læsning til afgangsprøverne i 9. klasse er af en sådan karakter, at den mængde læsning eleverne har i skoletiden ikke alene kan sikre progression i elevernes læsning. Læsningen hjemme kan ske i form af skønlitteratur, faglitteratur, læsning med øjne eller ører, træning på computeren osv.

Ugeplaner og lektier fremgår af lærernes forløb i Meebook og elever og forældre kan se disse i Aula.

 

Trivsel og socialt

Eleverne på Sortebakkeskolen møder i løbet af deres tid i udskolingen forskellige indslag og tiltag, der bidrager til en spændende og varieret skoledag - både på tværs af fag og klasser.

Vi forsøger at tilgodese alle tre årgange i udskolingen lige meget, dog vil nogle ting være målrettet specifikke årgange, men målet er, at alle møder en ”anden” undervisning så ofte som det er muligt.

Vi har ligeledes et ekstra fokus på elevernes trivsel gennem vores arbejde med MOT.

Når man starter i udskolingen hos os, tager man i starten af september på hyttetur med sin nye klasse – de sidste par år er turen gået til Rebild Efterskole. Og når man kommer i 9. klasse, venter en skolerejse, hvor turen går til Berlin. 

Samtidig har vi aktiviteter udover den almindelige undervisning, så som Skolefodbold og Skolehåndbold, Juleboldspilsdag og elevrådets årlige skøjtetur mv.

Derudover har vi faglige besøg ud af huset og koncerter og foredrag – her kan nævnes; Naturvidenskabsfestivalen, Skole i Biografen, Sikker Trafik Live, Skolekoncerter med LMS og meget andet…!