Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

indskoling

indskoling

 

Indskolingen

Skolestart på Sortebakkeskolen - indskolingen

Når eleverne begynder i 0.klasse på Sortebakkeskolen, bliver de sammensat i klasser med børn fra Regnbuen og Græshoppen. Klassedannelsen sker i tæt samarbejde mellem børnehave, miniSFO og skole, så de bedste forudsætninger for at få skabt gode homogene klasser er til stede.

I indskolingen er klasserne struktureret traditionelt i 0., 1., 2. og 3. klasse med 2 klasser på hver årgang. Vi vægter samarbejdet på tværs af klasser i indskolingen, hvor det giver mening, samarbejdet kan struktureres ud fra mange parametre. Det er vigtigt for os, at der er genkendelighed og struktur i børnenes hverdag, derfor bestræber vi os på, at klassen har få voksne, ligeledes er der en skolepædagog tilknyttet klasserne på  0-2 årgang.


Forældresamarbejde

De nyeste og mest omfattende undersøgelser omkring læring i skolen viser, at børnene lærer bedst, når de møder en tydelig voksen, de har tillid til. Den tillid er du med til at skabe, når du taler positivt om skolen og viser dit barn, at du interesserer dig for den. Når du taler positivt om skolen, er du dermed direkte medvirkende til at styrke dit barns læring

En vigtig forudsætning for at samarbejdet bliver godt, er dialog, det er vigtigt for os som skole, at I ved, hvad vi laver i skolen, derfor udgiver lærerne ugeplaner hver fredag, hvori I kan følge med i, hvad der arbejdes med i de enkelte fag, ligeledes orienteres der også her om forestående arrangementer, ekskursioner m.m

Vi forventer selvfølgelig også, I kontakter skolen/lærerne, hvis I har spørgsmål eller brug for at orientere os om ændringer i jeres barns liv

 

- hvilke forventninger har indskolingen til dig som forælder?

 Vi  møder ofte det samme spørgsmål: Hvad forventes der af mig som forælder? Det har vi forsøgt at skitsere her, og punkterne er tyvstjålet fra Rasmus Alenkærs IC3-model, som bl.a. indeholder en tjekliste for forældre. Modellen er udarbejdet for at kortlægge, hvordan det enkelte barn føler sig inkluderet i fællesskabet.

 Tjeklisten er en del af forudsætningen for at sikre barnet en god dag i fællesskabet og er delt op i tre områder: De fysiske betingelser, det sociale samspil og opgaveløsning. Kender du listen, så vil du kunne se, at vi har omformuleret enkelte af punkterne for at lette forståelsen for indholdet ift., hvordan skoledagen ser ud hos os.

 

De fysiske betingelser

 • Rollemodel Forældre er deres børns rollemodel i forhold til et sundt liv. 

 • Søvn Barnet møder veludhvilet om morgenen. 

 • Morgenmad Barnet har inden skoledagens start indtaget et ordentligt morgenmåltid. 

 • Rolleskift Der er forskel på rettigheder og forpligtelser i skole og hjem. Forældrene hjælper børnene med at forstå forskellen. 

 • Klokkeringning Barnet er klar i klassen til undervisning, når klokken ringer. Forældrene forstyrrer ikke dagens start. 

 • Mad og drikke Barnet får rigeligt med sund mad og drikke i løbet af dagen. 

 • Påklædning Barnets tøj matcher skoledagens udfordringer. 

 • Orden Barnet har orden i skoletasken og i sine undervisningsmaterialer. Penalhus indeholder det nødvendige værktøj. Forældrene hjælper barnet med dette.

 

Det sociale samspil

 • Rollemodel Du støtter dit barn i at have en åbent og respektfuldt menneskesyn. 

 • Voksensnak Du taler aldrig negativt om skolens børn (og voksne), mens dit barn hører på det. 

 • Åbenhed om særlige behov Forældregruppen taler åbent og informativt om handicap og særlige behov. 

 • Aftaler for medgang og modgang Der er klare aftaler for, hvordan man som forældre forholder sig, både i medgang og modgang. 

 • Fælles rutine Barnet følger sin klasse i skolens daglige rutine. Ferie afholdes i skolens ferie. 

 • Ekstraordinære aktiviteter Alle børn deltager i ”ekstraordinære” aktiviteter, eksempelvis fødselsdage og udflugter. Alle forældre har medansvar for dette. 

 • De usynlige og svage Forældre har fokus på de ”usynlige” eller ”socialt svage” børn i elev-flokken.

Udover at du er opmærksom på ovenstående punkter som forælder, så anbefaler, vi at klassens forældre og Forældreråd forholder sig aktivt til punkterne.

 

 Opgaveløsning

 • Rollemodel Skolen er barnets arbejdsplads. Forældre optræder som rollemodeller i forhold til dette. 

 • Læsning Den daglige læsning prioriteres som en væsentlig del af familiens hverdag. Forstyrrelser minimeres. Barnet roses for sin indsats. 

 • Lektier Er der lektier, så er de klar til tiden. 

 • Feedback Forældre handler målrettet på den feedback, skolen giver.

 • Frivilligt, fagligt arbejde Forældre støtter deres barn i frivilligt, fagligt arbejde (eksempelvis frilæsning m.m.)

Modellen og tjeklisten vi henviser til er udarbejdet af Rasmus Alenkær, der er uddannet psykolog og PhD med speciale i kommunikation og inklusion.

 

Lektier

Den primære lektielæsning i indskolingen drejer sig om den første læsning, det er vigtig, at hjemmet prioriterer at bruge tid på at understøtte den første læseindlæring, så eleverne kommer godt fra start. Der vil som udgangspunkt være læselektier/opgaver, der understøtter læseindlæringen hver dag.Frikvarter

Eleverne i indskolingen har frikvartersområde, som kun er for indskolingsbørn. Der er altid mindst 2 voksne til at dække området. Området er stort og der er bevoksning som børnene elsker at lege i, alle voksne bærer derfor en gul vest, så børnene hurtigt kan finde en voksen, hvis behovet skulle opstå.

Vores legeplads er indrettet med særlig fokus på muligheder for bevægelse. Der er Tarzan-sti, klatretårn, høje træer og gynger - og så er der masser af bolde, sjippetov osv., som er med til at gøre det sjovt at bruge sin pause til at bevæge sig i.